VİZYON-MİSYON-DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ
Bir tarih, kültür, turizm ve medeniyet şehri olan Sarıkamış’ı, dünya markası yapacak çalışmalar yapmak.

VİZYONUMUZ
Sarıkamış Platformu’nu, Türkiye’nin en seçkin, en saygın ve en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu yapmak.

DEĞERLERİMİZ
Sarıkamış Platformu’nda asla siyaset, inanç, etnik köken konuşulamaz ve tartışılamaz. Ortak
değer Sarıkamış’tır.
Üyeler, herhangi bir siyasi parti mensubu olabilirler. Ancak, platformda siyasi kimliklerini öne
çıkartamazlar.
Ancak, platformumuz, üyelerimizden genel ve yerel yönetimlere adaylar söz konusu olursa, lobi faaliyetleri gereği, parti ayırımı yapmadan her türlü desteği sunabilecektir. Sarıkamış hariç nüfus yoğunluğumuzun olduğu bölgelerde, bizzat üst düzey görüşmeler neticesinde yerel yönetimlerde birer temsilcimizin olması da sağlanabilecektir.
Platform üyeleri, platform adına bağış toplayamaz ve platform adına üçüncü şahıslara söz
veremezler.