Sarıkamış Platformu İş Çalıştayı Düzenledi.

Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail ÇİLER i le Sarıkamış Platformu ‘nun beraber organize
ettiği TOBB Başkanı, ASELSAN Başkanı dahil olmak üzere Kocaeli bölgesinde ulusal
alanda iş yapan, ülkemizin en büyükleri arasında yer alan 150 iş insanıyla b eraber 10-11-
12 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış’da özel bir yatırım çalıştayı yapılacaktır. Türkiyenin en büyükleri arasında yer alan bu Kıymetli iş insanlarımızın Kafkaslara açılan bir kapı olan SARIKAMIŞ ve KARSda çok büyük yatırımlara vesile olacağını
düşünüyoruz.
Başta Ticaret Odası Başkanı Sayın NAİL ÇİLER olmak üzere S arıkamış Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı, Yöneticileri ve Tüm Üyelerini yürekten kutluyor ve teşekkür
ediyoruz.